VirMach – Huge Yearly Savings SSD VPS from $3/year – Free Windows on KVM VPS


VirMach đã cung cấp dịch vụ VPS hoàn hảo từ năm 2014.

VirMach cung cấp dịch vụ tại nhiều trung tâm dữ liệu trên khắp nước mỹ. Mới nhất, họ nâng cấp ổ cứng SSD chuẩn (RAID 10). Nhiều server mới của họ cũng có RAM DDR4 , và họ có các máy chủ E5 mới nhất . Họ sử dụng SolusVM để quản lý.

Mã giảm giá được cập nhật vào ngày 1 tháng 11, 2019

Promo Code Description

SAVE1010% off one time discount
LEB3030% off recurring discount
FREEWEBHOSTING
Free SHARED-1 package for existing/active VirMach customers
35VPSHARED35% off Shared Hosting packages
VMS15KVM2G
Save 15% recurring on the SSD2G KVM packages.


2 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم