CloudCone chuẩn bị black friday/New Year special package flash / $15 một năm /512M bộ nhớ /20GB ổ cứng /2TB lưu lượng truy cập /1Gbps/KVM/ Los Angeles /hỗ trợ thanh toán paypal

Chương trình khuyến mãi chuẩn bị black friday này CloudCone đã tạo một cấu hình mới, so với 15$  năm ngoái thì năm nay tăng gấp đôi băng thông, ổ cứng cũng tăng gấp đôi . Tỷ lệ giá / hiệu suất được cho là cao nhất.

 

Kiểm tra IP:173.82.2.222
Pre-B.F.1

CPU: 1 nhân

Bộ nhớ: 512MB

Ổ cứng: 20 gigabyte RAID10 HDD

Mạng: 2TB/ 1gb

Kiến trúc: KVM

DC: MultaCom Los Angeles

Giá: 15 $/ năm

Giới hạn 99

click mua 
Pre -- B.F. 2

CPU: 1 nhân

Bộ nhớ: 1GB

Ổ cứng: 40 gigabyte RAID10 HDD

Mạng: 2TB/ 1gb

Kiến trúc: KVM

DC: MultaCom Los Angeles

Giá: 30 $/ năm

Giới hạn 40

click mua 
Pre -- B.F. 3

CPU: 1 nhân

Bộ nhớ: 2GB

Ổ cứng: 60GB RAID10 HDD

Mạng: 2TB/ 1gb

Kiến trúc: KVM

DC: MultaCom Los Angeles

Giá: 40$/ năm

Giới hạn 20

click mua 

Post a Comment

أحدث أقدم