4 Máy chủ độc lập Dedicated Server

Máy chủ độc lập

Trong tiếng Anh thông dụng nó được gọi là Máy chủ chuyên dụng. Một máy chủ độc lập có nghĩa là một máy chủ vật lý hoàn toàn độc lập về tài nguyên. Tất cả các tài nguyên phần cứng của máy chủ độc lập đều độc quyền, không giống như cách chúng ta làm với VPS, nếu chúng ta sử dụng CPU, RAM hoặc các tài nguyên IO ổ cứng trong một thời gian dài có khả năng bị IDC khóa tài khoản.

Máy chủ độc lập chúng ta thường có máy chủ dạng tháp, máy chủ rack 1U, 2U, 4U, 6U, và nhiều loại máy chủ khác. Vậy chúng ta quay trở lại câu hỏi, liệu Máy chủ độc lập có bị bán quá mức? Câu trả lời của tôi là:. Dịch vụ bán quá mức thường tập trung vào băng thông, chẳng hạn như tổng số truy cập vào một phòng máy là 1Gbps băng thông, nhưng thương gia bán 500 đơn vị 1Gbps băng thông, đây là cách bán quá mức phổ biến. Do đó, chúng ta thấy rằng nhiều thương nhân IDC vẫn có các hạn chế lạm dụng đối với các dịch vụ của họ. nếu bạn chiếm băng thông hơn 100M trong một thời gian dài, bạn sẽ bị ngắt kết nối. Hầu như tất cả các IDC đều như thế này. Nhưng có những ISP lớn không thiếu băng thông họ cho các thương gia tùy ý dùng băng thông mà không giới hạn , như hai công ty IDC của pháp: OVH và Online.net.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn