Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2019

Virtual Host - Shared Web Hosting

Máy chủ ảo Virtual Host - Shared Web Hosting, còn được gọi là không gian ảo, không gian máy chủ, …

4. VMware Cloud

Cloud VMware Được gọi là VM Cloud. Khi nhìn vào tên chúng ta biết đó là sản phẩm của công ty nào. Đ…

3. Xen

Xen có hai phương thức ảo hóa đó là Xen PV và Xen HVM. Xen có một lịch sử lâu đời, phiên bản đầu t…

2. KVM

KVM là công nghệ ảo hóa phổ biến nhất hiện nay. Gần 80% IDC sử dụng cấu trúc này. Tên đầy đủ của …

1. OpenVZ

Điều đầu tiên, tôi muốn nói đến là OpenVZ, bởi vì nó quá phổ biến. Nhưng về mặt kỹ thuật, OpenVZ kh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào